Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Du utvecklar din förmåga att bruka naturen. Du får större förståelse för naturens mångfald och hur olika verksamheter påverkar naturen. Du lär dig också biologi, ekologi, teknik och ekonomi. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom Yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Se film och läs mer om programmet på utbildningsguiden.skolverket.se

 

OM SKOLAN

På Järna Naturbruksgymnasium brinner vi för ett hållbart ekologiskt naturbruk.

I vår breda lantbruks-inriktning ryms:

  • odling på fält och i trädgård
  • lantbruksdjur
  • hästkunskap
  • fyrhjuling och traktor
  • skog och skogsskötsel

Elever från hela Sverige kan söka till Järna Naturbruksgymnasium. De som har långt att åka till skolan kan bo på skolans trivsamma internat.

Under skoldagen varvas praktik och teori. De fördjupas genom längre praktikperioder på olika företag inom de gröna näringarna. Flera av våra duktiga praktikvärdar är nära belägna medan andra finns runtom i Sverige och världen. Genom egna val och fördjupningskurser kan utbildningen formas individuellt efter intresse. Utbildningen ger också grundläggande högskolebehörighet.

Vad lär jag mig på inriktningen?

Inriktningen lantbruk ska ge kunskaper om mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik. Inriktningen ska också ge kunskaper om växternas betydelse för naturbruket, miljön och människors hälsa. I inriktningen betonas de biologiska sambanden som ligger till grund för olika verksamheter. Inriktningen ska ge kunskaper om produktion av varor och tjänster och om lantbrukets betydelse för landsbygdsutveckling samt miljö-, natur- och landskapsvård. Inriktningen kan till exempel leda till arbete med växtodling, lantbruksmaskiner, kombinationslantbruk eller landsbygdstjänster.

Exempel på yrkesutgångar

Landsbygdstjänster, Lantbruk - djur, Lantbruk - maskiner, Lantbruk - växter och djur, Lantbruk - växtodling

70 utbildningar

  • ...
karta-google
minuters restid från