Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt.

Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien. Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du studerar samhällets strukturer, verksamheter och funktioner. Du får reflektera över frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

På Samhällsvetenskapsprogrammet är moderna språk obligatoriskt att läsa i två år.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Se film och läs mer om programmet på utbildningsguiden.skolverket.se

 

OM SKOLAN

På Bernadottegymnasiet kan du som elev läsa samhällsprogrammet eller ekonomiprogrammet. Med båda programmen knyter vi ihop teori med praktik och friluftsliv.

Modern forskning har kartlagt sambandet mellan motion och minneskapacitet, kreativitet samt koncentration. och därför binder vi på Bernadottegymnasiet samman teoretiska kunskaper med praktiska moment, friluftsliv och idrott. Både den beteendevetenskapliga och den ekonomiska inriktningen vid skolan utnyttjas bäst genom att du även stegvis lär dig kommunikations-, ledarskaps- och gruppteorier för att sedan pröva dessa i verkligheten. Du kommer som elev att under dina tre år på skolan utmanas i ditt eget ledarskap genom praktiserande och träning på din resa mot din högskoleförberedande examen.

Vad lär jag mig på inriktningen?

Inriktningen beteendevetenskap ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen ska eleverna fördjupa sin förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Exempel på yrkesutgångar

Högskoleförberedande program har inga exempel på yrkesutgångar.

252 utbildningar

  • ...
karta-google
minuters restid från