International Baccalaureate Diploma Programme, som förkortas IB, är för dig som vill ha en internationell gymnasieexamen. Som IB-elev utvecklar du ditt kritiska och analytiska tänkande.  Undervisningen är på engelska och är internationellt erkänd. IB ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning i Sverige.

Eftersom IB-programmet är ett 2-årigt program ger svenska skolor ett introduktionssår (år 1 på gymnasiet) med svenska nationella kurser men engelska är undervisningsspråk. Kurserna under introduktionsåret tas från NA- och SA-programmens kursutbud, och kan se lite olika ut på IB-skolorna.

Inför årskurs 2 och 3 ska du välja 6 kurser att läsa. Du väljer själv en unik profil på ditt gymnasieprogram utifrån IB:s internationella läroplan.

Antagningen fungerar lite olika till skolorna men ofta gör du inträdesprov och/eller intervjuer som bedöms tillsammans med dina slutbetyg från årskurs 9.

Läs mer om IB på: www.ibo.org

Läs mer om IB DP på: https://ibo.org/programmes/diploma-programme/

 

OM SKOLAN

SSHL har en lång historia och tradition som internatskola. Vi har också en lång och gedigen  erfarenhet av att erbjuda kvalitativ utbildning, både till utlandssvenska och hemma-svenska elever som söker en trygg och stimulerande skoltid.
 
För oss är helheten viktig. Engagerade lärare, fokus på individen, studiero och en sund studiemiljö är förutsättningar för att nå goda studieresultat.
 
Skolans läge vid Mälarens strand ger lugn och ro. Här finns ett naturnära friluftsliv, samtidigt som det är nära till Arlanda och goda tågförbindelser.
 
För den som vill finns möjlighet till boende i olika former på skolan.  

Behöver jag välja inriktning redan nu?

Exempel på yrkesutgångar

IB har inga exempel på yrkesutgångar

6 utbildningar

karta-google
minuters restid från