Humanistiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom humaniora och samhällsvetenskap. Du studerar människan förr och nu vilket bland annat innebär att du lär dig mer om kultur och kulturarv, litteratur, historia och filosofi. Språk är viktiga på programmet och du lär dig om interkulturella frågor och om samband mellan språk och kultur. Du utvecklar också din språkliga säkerhet och kreativitet i svenska, engelska och de övriga språk du väljer att läsa, för att kommunicera, reflektera, lära, analysera och tolka.

På Humanistiska programmet är moderna språk obligatoriskt att läsa i två år.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Se film och läs mer om programmet på utbildningsguiden.skolverket.se

 

OM SKOLAN

Utveckla din kreativitet genom språk, kunskap och bildning. Vi är inriktade på bildning och fortsatta akademiska studier, såväl i Sverige som utomlands.

Våra lärare är skickliga, engagerade och erbjuder en hög akademisk kvalitet på ett varierat och tydligt sätt. Undervisningen sker på svenska och alla elever studerar dessutom franska. Är du nybörjare lär vi dig från grunden! 

Eleverna på Franska Skolans Gymnasium trivs och fokuserar på både kunskap och bildning. Vi når längre!

Vad lär jag mig på inriktningen?

Inriktningen språk ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra.

Exempel på yrkesutgångar

Högskoleförberedande program har inga exempel på yrkesutgångar.

12 utbildningar

karta-google
minuters restid från