VVS- och fastighetsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice. Du lär dig om installation, felsökning, reparation, drift, underhåll, reglerteknik och energioptimering. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du lär dig också förvalta och underhålla fastigheter, tekniska anläggningar och system. Du fördjupar dina kunskaper om hur man använder resurser effektivt för att spara energi och ta hänsyn till miljön. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom Yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Se film och läs mer om programmet på utbildningsguiden.skolverket.se
 

OM SKOLAN

Vår skola ligger i Bromma i moderna lokaler och verkstäder. Efter tre år hos oss kommer du att vara väl förberedd för arbetslivet. Vi erbjuder både lärlingsutbildning och skolförlagd utbildning. Som lärling gör du minst 50% av din studietid på en arbetsplats, så kallad arbetsplatsförlagt lärande (apl). Skolförlagd utbildning innehåller 15 veckors apl. Under din apl-tid får du känna på hur det är att jobba på riktigt. Skolan erbjuder också kurser som ger grundläggande högskolebehörighet vilket gör att du har stora valmöjligheter att plugga vidare eller jobba i branschen direkt efter dina gymnasiestudier. 

Vill du läsa på IM-program för att bli behörig till något av våra gymnasieprogram erbjuder vi matematik, engelska och svenska på grundskolenivå. 

Hösten 2021 går Praktiska Gymnasiet Bromma samman med Framtidsgymnasiet Stockholm. Tillsammans kommer våra skolor att bli ännu starkare.

Vad lär jag mig på inriktningen?

Inriktningen VVS ska ge fördjupade kunskaper i installation, service och underhåll av till exempel värme- och sanitetssystem. Den ska ge eleverna kunskaper för att bygga system med givna funktioner och enligt gällande installationsregler och bygglagstiftning. Inriktningen ska även ge fördjupade kunskaper om energi- och miljöfrågor samt om säkerhet inom VVS-teknik. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel montör inom områdena VVS, industrirör och isolering av tekniska installationer.

Exempel på yrkesutgångar

Industrirörsmontör, Isoleringsmontör, VVS-montör

36 utbildningar

  • ...
karta-google
minuters restid från