Individuella val

Svenska som andraspråk

Språk

  • Franska: steg 1, 3
  • Jag vill läsa modersmål som språkval
  • Spanska: steg 1, 3
  • Tyska: steg 1, 3

Instrument

Rodengymnasiet erbjuder inga instrument

Profil

Rodengymnasiet har ingen särskild profil

OM SKOLAN

Rodengymnasiet har ännu inte kompletterat med egen information om sin skola.

32 utbildningar

karta-google
minuters restid från