Individuella val

Praktiska Gymnasiet Stockholm Liljeholmen erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk

Praktiska Gymnasiet Stockholm Liljeholmen erbjuder inga språk inför år 1

Instrument

Praktiska Gymnasiet Stockholm Liljeholmen erbjuder inga instrument

Profil

Praktiska Gymnasiet Stockholm Liljeholmen har ingen särskild profil

OM SKOLAN

Praktiska Gymnasiet Stockholm Liljeholmen har ännu inte kompletterat med egen information om sin skola.

karta-google
minuters restid från