Individuella val

Bernadottegymnasiet erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk

  • Franska: steg 3
  • Jag vill läsa modersmål som språkval
  • Spanska: steg 1, 3
  • Tyska: steg 1, 3

Instrument

Bernadottegymnasiet erbjuder inga instrument

Profil

Bernadottegymnasiet har ingen särskild profil

OM SKOLAN

På Bernadottegymnasiet kan du som elev läsa samhällsprogrammet eller ekonomiprogrammet. Med båda programmen knyter vi ihop teori med praktik och friluftsliv.

Modern forskning har kartlagt sambandet mellan motion och minneskapacitet, kreativitet samt koncentration. och därför binder vi på Bernadottegymnasiet samman teoretiska kunskaper med praktiska moment, friluftsliv och idrott. Både den beteendevetenskapliga och den ekonomiska inriktningen vid skolan utnyttjas bäst genom att du även stegvis lär dig kommunikations-, ledarskaps- och gruppteorier för att sedan pröva dessa i verkligheten. Du kommer som elev att under dina tre år på skolan utmanas i ditt eget ledarskap genom praktiserande och träning på din resa mot din högskoleförberedande examen.

3 utbildningar

karta-google
minuters restid från