Individuella val

Franska 4, Franska 3, Entreprenörskap, Biologi 2, Information och kommunikation 1, Engelska 7, Franska 1

Språk

  • Franska: steg 1, 2, 3
  • Spanska: steg 1, 2, 3

Instrument

Johan Movingers Gymnasium erbjuder inga instrument

Profil

Johan Movingers Gymnasium har ingen särskild profil

OM SKOLAN

Johan Movingers Gymnasium är en fristående gymnasieskola i Stockholm med en kristen profil.

Kärnan i all skolverksamhet ligger i att erbjuda undervisning av bra kvalité.

På Johan Movingers Gymnasium förverkligar vi det genom att erbjuda undervisningsgrupper ledda av välutbildade lärare. Alla elever blir sedda och bemötta där de kunskapsmässigt befinner sig.

Vi utgår ifrån ett helhetsperspektiv och lägger därmed stor vikt vid att finna individuella lösningar som utarbetas tillsammans med eleven och utifrån dennes framtidsplaner. 

3 utbildningar

karta-google
minuters restid från