Individuella val

Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk

Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma erbjuder inga språk inför år 1

Instrument

Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma erbjuder inga instrument

Profil

Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma har ingen särskild profil

OM SKOLAN

Vår skola ligger i Bromma i moderna lokaler och verkstäder. Efter tre år hos oss kommer du att vara väl förberedd för arbetslivet. Vi erbjuder både lärlingsutbildning och skolförlagd utbildning. Som lärling gör du minst 50% av din studietid på en arbetsplats, så kallad arbetsplatsförlagt lärande (apl). Skolförlagd utbildning innehåller 15 veckors apl. Under din apl-tid får du känna på hur det är att jobba på riktigt. Skolan erbjuder också kurser som ger grundläggande högskolebehörighet vilket gör att du har stora valmöjligheter att plugga vidare eller jobba i branschen direkt efter dina gymnasiestudier. 

Vill du läsa på IM-program för att bli behörig till något av våra gymnasieprogram erbjuder vi matematik, engelska och svenska på grundskolenivå. 

Hösten 2021 går Praktiska Gymnasiet Bromma samman med Framtidsgymnasiet Stockholm. Tillsammans kommer våra skolor att bli ännu starkare.

karta-google
minuters restid från