Individuella val

S:t Botvids Gymnasium erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk

  • Arabiska
  • Franska: steg 1, 3
  • Italienska: steg 1
  • Jag vill läsa modersmål som språkval
  • Spanska: steg 1, 3
  • Syriska
  • Turkiska

Instrument

S:t Botvids Gymnasium erbjuder inga instrument

Profil

S:t Botvids Gymnasium har ingen särskild profil

OM SKOLAN

S:t Botvids Gymnasium har ännu inte kompletterat med egen information om sin skola.

karta-google
minuters restid från