Individuella val

Praktiska Gymnasiet Täby erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk

Praktiska Gymnasiet Täby erbjuder inga språk inför år 1

Instrument

Praktiska Gymnasiet Täby erbjuder inga instrument

Profil

Praktiska Gymnasiet Täby har ingen särskild profil

OM SKOLAN

Praktiska Gymnasiet Täby har ännu inte kompletterat med egen information om sin skola.

karta-google
minuters restid från